หมวดหมู่การศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมพลคนสอบผู้บริหาร

แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

419 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ไอ้เท่
ใน Re: เริ่มแล้วจุดแรกเตรีย...
เมื่อ 06 มีนาคม 2014, 02:14:25 AM

บอร์ดย่อย: การบริหารวิชาการ, การบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณ, การบริหารทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

3,113 กระทู้
2,904 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย piyanut
ใน รายงานผลการพัฒนาความพร้อ...
เมื่อ 21 กันยายน 2014, 11:58:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ย้ายสับเปลี่ยน

แหล่งประกาศหาคู่ย้ายสับเปลี่ยนทั่วไทย

170 กระทู้
152 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เด็กดอย
ใน ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือ...
เมื่อ 05 มีนาคม 2014, 10:22:54 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ วิธีใช้งานกระดานสนทนา

รวมบทความ คำแนะนำ วิธีใช้งานกระดานสนทนา เช่น การสมัครสมาชิก การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ การแนบไฟล์ ฯลฯ และถาม-ตอบปัญหาการใช้งานกระดานสนทนา

10 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย.อินโฟ
ใน Re: วิธีแทรกวิดีโอจาก Yo...
เมื่อ 08 มีนาคม 2012, 06:08:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานสนทนา

แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

278 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูกระเหรี่ยง
ใน Re: คำขอโทษของนายปกรณ์ ...
เมื่อ 03 ตุลาคม 2012, 07:23:50 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ครูไทย - ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด “Let’s go to ASEAN” โดย piyanut (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 21 กันยายน 2014, 11:58:42 PM
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ รหัส ง 16101 วิชางานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ โดย Narint2012 (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 15 กันยายน 2014, 10:22:28 AM
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อารุณ พุทธิมา) โดย BBBBBBB (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 14 กันยายน 2014, 11:00:05 AM
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย pimpa (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 11 กันยายน 2014, 09:49:49 PM
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยการอ่านการเขียนสระเปลี่ยนรูป สระลดรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โดย จงกล แก้วโก (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 08 กันยายน 2014, 08:37:00 PM
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง People of the Worldสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย suroh (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 06 กันยายน 2014, 08:46:13 PM
การพัฒนาและผลการใช้ชุดการสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดย Someone (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 29 สิงหาคม 2014, 01:53:38 AM
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาไทยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธร โดย warunyar (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 27 สิงหาคม 2014, 05:24:12 PM
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดย warunyar (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 27 สิงหาคม 2014, 05:22:51 PM
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD โดย maheasak (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 26 สิงหาคม 2014, 05:21:21 PM
การพัฒนาการจัดการแบบร่วมมือร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป โดย krusumlee (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 15 สิงหาคม 2014, 04:18:54 PM
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นายสมจิต เมืองนาม (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 10 สิงหาคม 2014, 10:12:14 PM
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายสมจิต เมืองนาม (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 10 สิงหาคม 2014, 09:16:17 PM
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานลูกเสือ แบบ SOPA Model เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมานะ เจริญเปลี่ยน โดย wassana.c (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 สิงหาคม 2014, 02:29:54 PM
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน แบบ STAR DO model เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ โดยมานะ เจริญเปลี่ยน โดย wassana.c (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 สิงหาคม 2014, 02:25:03 PM
การวิจัยการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม.28 โดย ครูติ๊ก (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 07 สิงหาคม 2014, 03:42:15 PM
รายงานแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ครูกันยลักษมิ์ นวลอินทร์ โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 04 สิงหาคม 2014, 12:04:22 AM
รายการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป.อำาจเจริญ โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 26 กรกฎาคม 2014, 06:40:24 PM
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง หลักภาษาไทยน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 นางสุริพร แจ้งจันทร์ โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 14 กรกฎาคม 2014, 05:15:37 PM
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย ณรงค์ชัย ไชสลี (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 กรกฎาคม 2014, 10:14:45 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4,028 กระทู้ ใน 3,375 หัวข้อ โดย 3,350 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ionghais
กระทู้ล่าสุด: "รายงานผลการพัฒนาความพร้อ..." ( 21 กันยายน 2014, 11:58:42 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

51 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 51. ออนไลน์มากที่สุด: 1,004 (01 กุมภาพันธ์ 2012, 10:14:28 AM)