หมวดหมู่การศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมพลคนสอบผู้บริหาร

แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

419 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ไอ้เท่
ใน Re: เริ่มแล้วจุดแรกเตรีย...
เมื่อ 06 มีนาคม 2014, 02:14:25 AM

บอร์ดย่อย: การบริหารวิชาการ, การบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณ, การบริหารทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

3,094 กระทู้
2,887 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย แจ๊ค
ใน รายการพัฒนาบทเรียนคอมพิว...
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2014, 06:40:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ย้ายสับเปลี่ยน

แหล่งประกาศหาคู่ย้ายสับเปลี่ยนทั่วไทย

170 กระทู้
152 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย เด็กดอย
ใน ครูธุรกิจต้องการย้ายหรือ...
เมื่อ 05 มีนาคม 2014, 10:22:54 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ วิธีใช้งานกระดานสนทนา

รวมบทความ คำแนะนำ วิธีใช้งานกระดานสนทนา เช่น การสมัครสมาชิก การตั้งกระทู้ การตอบกระทู้ การแนบไฟล์ ฯลฯ และถาม-ตอบปัญหาการใช้งานกระดานสนทนา

10 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย.อินโฟ
ใน Re: วิธีแทรกวิดีโอจาก Yo...
เมื่อ 08 มีนาคม 2012, 06:08:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานสนทนา

แหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

278 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูกระเหรี่ยง
ใน Re: คำขอโทษของนายปกรณ์ ...
เมื่อ 03 ตุลาคม 2012, 07:23:50 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ครูไทย - ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป.อำาจเจริญ โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 26 กรกฎาคม 2014, 06:40:24 PM
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง หลักภาษาไทยน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 นางสุริพร แจ้งจันทร์ โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 14 กรกฎาคม 2014, 05:15:37 PM
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย ณรงค์ชัย ไชสลี (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 กรกฎาคม 2014, 10:14:45 AM
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การสอน แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย tid (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 06 กรกฎาคม 2014, 05:08:14 PM
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เรื่อง อิเหนา โดย Anongsri2499 (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 27 มิถุนายน 2014, 06:48:23 PM
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง นมัสการคุณานุคุณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โดย Anongsri2499 (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 27 มิถุนายน 2014, 05:16:58 PM
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รายวิชาเคมี ชั้น ม.6 โดย นายสมจิต เมืองนาม (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 25 มิถุนายน 2014, 05:47:23 AM
ผลการใช้บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย kru (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 22 มิถุนายน 2014, 03:33:48 PM
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ป.1 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก นางสาวนุชเนตร มีแสง โดย แจ๊ค (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 11 มิถุนายน 2014, 05:22:49 PM
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพิ่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN โดย นางมะลิวัลย์ ขุนแก้ว (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 23 พฤษภาคม 2014, 02:48:49 PM
การสร้างทักษะการป้องกันยาเสพติดโดยใช้บทเรียน D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนายผล (แม โดย ladda701 (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 20 พฤษภาคม 2014, 12:47:48 PM
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยนางทัศนีย์ บัวมาศ โดย Tudsanee Baumad (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 18 พฤษภาคม 2014, 11:10:50 AM
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด “งานอาชีพสร้างชีวิต โดย tid (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 17 พฤษภาคม 2014, 07:55:49 AM
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch โดย FpTu (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 10 พฤษภาคม 2014, 05:53:04 AM
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย rb20only (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 พฤษภาคม 2014, 10:42:18 PM
รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย rb20only (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 09 พฤษภาคม 2014, 10:21:55 PM
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย dronkth (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 08 พฤษภาคม 2014, 10:53:29 AM
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกดพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย neung23 (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 29 เมษายน 2014, 05:07:49 PM
การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพิชัยพัฒนา โดย ยุ้ย (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 25 เมษายน 2014, 11:22:44 AM
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย bjeim (เผยแพร่ผลงานวิชาการ) 24 เมษายน 2014, 07:08:58 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4,009 กระทู้ ใน 3,358 หัวข้อ โดย 3,350 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ionghais
กระทู้ล่าสุด: "รายการพัฒนาบทเรียนคอมพิว..." ( 26 กรกฎาคม 2014, 06:40:24 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

35 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 1,004 (01 กุมภาพันธ์ 2012, 10:14:28 AM)