ผู้เขียน หัวข้อ: 11 หัวข้อ การบริหารงานในหน้าที่..100 คะแนนที่มีความหมาย..ที่นี่  (อ่าน 6468 ครั้ง)

plus minus reset

WIN-WIN

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53

 • Level and Hp Level 5 : Exp 88%
  HP: 0.2%
 • "ยิ่งหวงยิ่งหาย ยิ่งให้ยิ่งเพิ่ม"
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.kruthailand.net
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 100 คะแนน
เน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ ดังนี้
1. การวางแผนการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
2. การจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นองระบบ และตามอัธยาศัย
4. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
6. การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
7. การจัดทำมาตรฐานภารกิจงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
10. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
‎11. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดูหน้าตาเกณฑ์ใหม่ คร่าวๆ    http://www.kruthailand.net

ทำคะแนนให้มากที่สุด..http://www.kruthailand.net« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 11:32:16 AM โดย WIN-WIN »
คุณชนะ ผมก็ชนะ  htpp://www.kruthailand.net

CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณท่าน win-win ที่นำเสนอข่าวคราว ความคืบหน้า
WIN-WIN

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53

 • Level and Hp Level 5 : Exp 88%
  HP: 0.2%
 • "ยิ่งหวงยิ่งหาย ยิ่งให้ยิ่งเพิ่ม"
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.kruthailand.net
สมรรถนะ 9 สมรรถนะ
 
8 สมรรถนะเดิม +  ภาวะผู้นำคุณชนะ ผมก็ชนะ  htpp://www.kruthailand.net

WIN-WIN

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53

 • Level and Hp Level 5 : Exp 88%
  HP: 0.2%
 • "ยิ่งหวงยิ่งหาย ยิ่งให้ยิ่งเพิ่ม"
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.kruthailand.net
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 คุณชนะ ผมก็ชนะ  htpp://www.kruthailand.net

WIN-WIN

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53

 • Level and Hp Level 5 : Exp 88%
  HP: 0.2%
 • "ยิ่งหวงยิ่งหาย ยิ่งให้ยิ่งเพิ่ม"
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.kruthailand.net
ต้องอ่านเพิ่ม...ภาวะผู้นำ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:18:55 PM »
ต้องอ่านเพิ่ม...ภาวะผู้นำ
 
leadership
 
ทฤษฎีทางการบริหารคุณชนะ ผมก็ชนะ  htpp://www.kruthailand.net